Βέρες τετράγωνες

Ζευγάρι βερών από χρυσό Κ14 με αυστηρές γωνίες και ελαφριά καμπύλη στο επάνω εξωτερικό μέρος

Βέρες τετράγωνες